เนื้อหา

ประเทศไทยอยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เตรียมสอบปลัดอำเภอ และสอบชำนาญการพิเศษ ในปี 2564-2565 ทาง ว.วิชาการ จึงได้นำตำรามาเผยแพร่ให้อ่านออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน

หน้ารวมเส้นทางไปยังเนื้อหา อ่านไปอ่านมาสับสน มาเริ่มต้นกันที่นี่

กลุ่ม ความรู้พื้นฐาน

กลุ่ม กฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

กลุ่ม ประมวลกฎหมาย

กลุ่ม การปกครองท้องที่

กลุ่ม งานทะเบียน

กลุ่ม งานทะเบียนทั่วไป

กลุ่ม งานทะเบียนที่ต้องขออนุญาตเฉพาะ

กลุ่ม การอำนวยความเป็นธรรม

กลุ่ม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

กลุ่ม ภาษาอังกฤษ

กลุ่ม ความรู้อื่น ๆ ของนักปกครอง